Žiacka školská rada

Čo je Žiacka školská rada

Zloženie

Predseda: Michal Nosáľ

Podpredseda a zapisovateľ: Karolína Smolárová

Zástupcovia jednotlivých tried:

príma A - Nina Storošková

príma B - Vladimír Veselka

sekunda A - Barbora Nosáľová

sekunda B - Andrej Lovás

tercia A - Ladislav Jamriška

tercia B - Tomáš Baška

kvarta A - Ivan Murín

kvarta B - Vratko Pravňan

kvinta A - Michal Nosáľ

kvinta B - Viktória Nováková

sexta A - Karolína Smolárová

sexta B - Zuzana Ľudviková

septima A - Veronika Murgašová

septima B - Miroslav Vyšný

oktáva A - Michal Plášil

oktáva B - Branislav Beláň

Štatút žiackej školskej rady

Štatút žiackej školskej rady